Judith og Ingvar Torvik  var ledere for familiearbeidet i Ungdom I Oppdrag i 8 år frem til 1990. Siden 1990 har de brukt det meste av sin fritid til å reise rundt i Norge og undervist i de fleste kristne sammenhenger om “Kunsten å leve sammen”, og har skrevet en bok med samme tittel. Den kan lastes ned eller bestilles på deres hjemmeside. Judith og Ingvar feiret gullbryllup sommeren 2010, og har lang erfaring i rådgivning av mennesker i konflikter og kriser. De har en sterk tjeneste i sjelesorg og i å formidle indre helbredelse. I løpet av denne tiden har mellom 30 og 40 tusen mennesker hørt deres undervisning. De har hver uke samtale med flere ektepar og enslige fra hele landet. Judith har en sterk tjeneste i å veilede kvinner i krise over telefon.

De bygger sin undervisning på grunnregler som finnes i Guds ord, og ønsker å se familier gjenreist til sterke modeller etter Guds bilde slik det er beskrevet i 1.Mos.1.26.

De brenner etter å se mennesker satt i stand til å ta opp kampen mot familieoppløsning, og tror at sterke og harmoniske familier er nøkkelen til et godt og trygt samfunn.

Judith og Ingvar har undervist på familieleire siden oppstarten av Familiefokus i 1976.