Som den første av Barne- og likestillingsministrene Norge i Norge inviterte Solveig Horne organisasjoner som jobber med familie, barn og oppvekst som sine kjernesaker til innspillseminar. Innspillseminaret ble avholdt som en del av prosessen i forbindelse med Regjeringens arbeid med en ny familiemelding.

Det var åpning for innspill fra deltagerne. Familiefokus ved Trond fikk 4 minutters taletid. Se innspill ved å klikke på linken. Familiefokus fikk gode tilbakemeldinger fra flere av de andre delegatene. Blant annet organisasjonen Fedrerett tok tak i noe av det Trond delte:

http://www.fedrerett.no/nyheter/vis-nyhet/artikkel/fedrerett-paa-innspillseminar-om-familiepolitikk/