UiO basen på Grimerud inviterer til dugnad 14.6-19.6. Målet er å male to bolighus inkludert skraping og pussing. Ved dårlig vær vil det bli alternative oppgaver. Det er ønskelig med 4-6 personer som får kost og losji under oppholdet. Om det er par der den ene ønsker å gjøre noe annet praktisk arbeid, er det mulighet å hjelpe til på kjøkkenet gjennom uka.

For ytterligere opplysninger kontakt vaktmester Eivind K Rødal på telefon 98025010 snarest.

Posted in 50+