I 2014 var det 30 år siden det ble arrangert gylne alders leir i regi av Ungdom i Oppdrag for første gang.. Det har alltid vært rom for godt voksne folk i UiO, men nå settes for alvor fokus på den voksne delen av befolkningen.

«Den gylne alder», «eldre i opplag» eller «ungdom i langdrag»  er mer eller mindre seriøse navneforslag til satsningen. Mer aktuelt er kanskje «Seniorer i oppdrag» eller rett og slett «50+» Uansett hva slags kategori du kjenner deg hjemme i så er du velkommen!

Om du har passert 50 er du kanskje godt etablert, ferdig med egne småbarn og klar for nye utfordringer. Uansett livssituasjon ønsker 50+ å legge til rette for at du skal få et møte med den levende Gud, samt en utfordring om å ikke legge inn årene for tidlig.  Dagens unge mennesker roper etter forbilder og en eldregenerasjon som kan være med å støtte.  50+ ser eldrebølgen som en kjemperessurs inn i misjon og tjeneste av alle slag.

50+ ligger plassert under Familiefokus i UIO-familien. Fra Familiefokus sin side vil vi i tillegg til 50+ leirene også invitere 50+ til å bli med  som mentorpar og samtalepartnere/gruppeledere/besteforeldre på våre vanlige familieleire. Se oversikt over leirene og ta kontakt om du vil være med.

Mange i 50+ har ledig tid og kapasitet til å bidra med smått og stort i helger, uker eller ferier. I Ungdom i Oppdrag er det alltid behov for hjelp. Vi ønsker å bruke denne siden til å legge ut muligheter for å bidra på forskjellige måter gjennom året. Det er opprettet en Facebookside som er tenkt til formålet, men vi vil også legge ut mulighetene her med nødvendig kontaktinformasjon etter hvert.

Mer informasjon vil etter hvert finnes på kalender

 

Posted in 50+