Statsminister Erna Solberg snakket i nyttårstalen sin om barnefødsler. Det er vel og bra, men uten en vesentlig styrking av parforhold i form av forebyggende og styrkende karakter vil flere barn egentlig bare skape mer utfordringer for familie og barnevern.
I 2019 har vi forskningsbasert kunnskap som med sikkerhet forteller oss hva som ødelegger parforhold. Vi vet også hvordan man kan styrke parforhold. Vi vet at det er best å ha det bra. Vi vet at barn har vesentlig bedre forutsetninger for å lykkes i livet med mor og far tilstede sammen i oppveksten. Vi vet at ingen i utgangspunktet ønsker seg en skilsmisse. Vi vet at samlivsbrudd koster samfunnet ufattelige summer i kroner og øre samt menneskelige omkostninger som ikke kan måles i penger. Vi vet at det er lettere og billigere å forebygge enn å reparere. Vi vet at 70 prosent av alle førstegangsfødende opplever det krevende eller svært krevende for parforholdet å få barn. Vi vet at så godt som alle unge er samboere før de gifter seg, og vi vet at 70 prosent av dagens 17-åringer i Norge har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre en eller flere ganger.

Jeg mener at dette bør være en kjernesak for ethvert politisk parti. Det må jobbes for etablering av strukturer og rammer som gir så mange mennesker som mulig tilgang til samlivskurs. Første steg kan være gjennom helsestasjonen, når det første barnet ventes.
Kjærlighet, relasjoner og parforhold er så avgjørende for samfunnet at det ikke kan overlates til følelser alene. Relasjoner og samliv bør inn i skolen fra tidlig alder som eget fag og styrkes etter hvert som man kommer i ungdomsskolen og videregående. Det er jo offentlig lureri å la enda en generasjon skulle prøve og feile seg gjennom livet på dette området når mengder av forskningsbasert kunnskap er tilgjengelig. Vår oppmuntring til de fire partiene som forhandler om regjeringsplattform er at de setter av betydelige midler til forebyggende samlivstiltak. Denne investeringen kan vise seg lønnsom.

Trond Sæthren