Påmelding på Checkin vil åpne i løpet av mai. Mer informasjon kommer.

Familiefokus avventer råd fra regjeringen før påmelding åpner

«Vi tror og håper at vi skal kunne få gjennomføre leirene i sommer», sier Geir Edvin Frøen, leder av Familiefokus. «Men samtidig må vi avvente hva slags råd regjeringen kommer med for sommeren og følge de til enhver tid gjeldene nasjonale og regionale retningslinjer». Familiefokus har derfor valgt å utsette åpning av påmelding for sommerens familieleire til slutten av mai.

Stort ønske om å kunne arrangere leir

Etter over ett år med pandemi begynner mange å bli slitne av alle restriksjoner og at ting hele tiden skal være usikkert. «Vi må forholde oss til at også dette blir en annerledes sommer», sier Geir Edvin. «Men vi vet at en digital leir aldri kan erstatte opplevelsen det er å komme sammen». Han tror det er felleskapet og fokuset på at det er Jesus som gir «nytt liv, nye hjem» som gjør at så mange opplever det er viktig med familieleire. «Det er også et sted der barn kan møte andre kristne og bygg vennskap som varer i mange år». Dette er grunnen til at Familiefokus håper på at det skal være mulig å få arrangert noe denne sommeren.  «De signaler regjeringen har gitt er at aktiviteter for barn og unge skal prioriteres, og det er flere andre aktører som også planlegger for mindre festivaler og leire denne sommeren», sier han.

 En annerledes leir

Hvis vi får mulighet til å gjennomføre leir, må det legges til rette for at alle kan ivareta de gjeldene smittevern tiltak. «Det blir ikke mulighet til klemming og konkurranser med masse kroppskontakt i sommer», sier Geir Edvin, med ett smil om munnen. Alle leirene vil ha større begrensinger på antallet deltagere, slik at en kan holde avstand i møtesal og matsituasjoner. De vurdere også om det er mulighet for hurtigtest ved ankomst. «Men vi er vant til å leve med smittevern tiltak nå, og vi voksne klarer å respektere en-meteren». Så selv om vi fysisk må forholde oss annerledes til hverandre, tror han allikevel at felleskapet og undervisningen vil gi mulighet for at familier kan blir forfrisket og fornyet.

 Flämslätt leirene flyttes til Norge

Med det reiseforbudet som gjelder nå, og stor sannsynlighet for at det vil være krav om karantene ved innreise i Norge igjen, har Familiefokus bestemt at de ikke kan ha leir på Flämslätt i sommer. Det jobbes med å flytte disse to til Grimerud, men mer informasjon vil bli lagt ut om dette. «Så får vi heller håpe på leir i Sverige i 2022», avslutter han.


Familiefokus sin drøm er å hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere kristenliv, gjennom å formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds prinsipper for samliv. En familieleir handler om å utruste dere som familier til å kunne fokusere mer på hverandre og Jesus gjennom hele året. Vi håper at dere i denne tiden faktisk får gjort det. Vi vil komme tilbake til hvilke ressurser vi kan tilby, for å hjelpe dere med nå i sommer.

De fleste av oss ønsker at ekteskapet og familien skal fungere godt og være en oase i hverdagen. Det er fint med gode målsetninger, men hvordan skal vi greie dette i en hektisk hverdag, hvor krav og utfordringer river i oss fra alle kanter. Undersøkelser viser at med noe undervisning, spesielt om kommunikasjon, kan vi få det mye bedre sammen.

 

Familieleirene består av fem dager med god, praktisk og jordnær undervisning om det å leve sammen som ektepar og familie. Temaer som blir tatt opp er blant annet: fundamentet for ekteskapet, tilgivelse, forskjell mann-kvinne, kommunikasjon, lidenskap, barneoppdragelse, sunne familier og forhold til foreldre og svigerforeldre, med mer. Kjernen i undervisningen er at Bibelen gir gode kjøreregler for et sunt og godt familieliv. Og vi som har vært gift en stund vet at det er noe nytt å lære hele tiden.

Vi i Familiefokus har lagt opp leirene slik at barna har aktiviteter og undervisning tilpasset sin alder og interesse, samtidig som de voksne har sin undervisning. Etter hver undervisning deles alle parene inn i grupper, mens barna fortsetter i sin aktivitet. I gruppene gis det anledning til å prosessere og snakke om undervisningen og oppleve fellesskap med andre par. Det er også lagt opp til at parene kan ha egne samtaler med gruppeledere hvis man ønsker det.

Undervisningen skjer på formiddagen og kvelden, mens det er fritid på ettermiddagene med muligheter for bading, ballspill, fornøyelsespark, fjellturer, kanoturer, sporløyper, utflukter mm, alt avhengig av hvor man er på familieleir. I tillegg blir man godt kjent med andre familier i løpet av uken. Mange har fått gode og nære venner for livet gjennom familieleirer de har vært på. Denne helheten gir god anledning til at familiene får skapt gode minner og opplevelser i ferien. De fleste leirene starter på mandag og avsluttes på lørdag i de respektive ukene. Staben samles dagen før leiren for planlegging og fellesskap.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på kontoret.

Les mer informasjon om de enkelte familieleirer på kalenderen

Sted Uke  
Skjærgårdsheimen 1  27  
Skjærgårdsheimen 2  28  
Skjærgårdsheimen 3  29  
Flämslätt  29  
Flämslätt  30  
Grimerud  27  
Lyngmo  28  

Fyresdal

Fyresdal

 28

30

 
Røssvik – Nordland 27