15-17 januar 2021 ønsker vi å samle våre trofaste medarbeidere i Familiefokus og inviterer til inspirasjonssamling på Grimerud. Det blir fellesskap, inspirerende møter, lovsang og god tid til nettverksbygging. Sammen skal vi få se fremover i det Gud har for oss i året som ligger foran.

På grunn av forsamlingsrestriksjonene i Covid-19 tiden, vil denne samlingen bli med redusert deltakerantall.

Mer informasjon om helgen, innhold, program og påmelding kommer så fort det er tilgjengelig.