Plass til en til?

Det siste året med lange perioder med hjemmeskole, hjemmekontor, og med begrensinger på besøk inn i hjemmet, har familien vært sentral. Dette har for mange familier vært en fin tid, der en har fått mer tid til hverandre. «Men vi kan ikke bare tenke på oss selv og egen familie» sier Ingrid Undheim Løken. Hun og familien bor på en gård i Hemsedal. De har vært på mange familieleire og for noen år siden reiste hele familien på Familie DTS på Hawaii.

«I denne tida, med alle retningslinjer for sosial omgang og regler, er det så lett å bare ha nok med seg selv og sin egen familie» sier hun. «Men de farløse og fremmende de er der ute og trenger hjelp, selv om samfunnet er stengt ned i Covid-modus». Hun har opplevd hvordan Gud i denne tiden har vist henne mer av hans hjerte for de farløse, de hjelpeløse og de fremmende. «Vi, som er hans folk, må ikke slutte å se. Vi må la Gud minne oss på at vi er kalt til å være hans forlengede armer», fortsetter hun. «Vi så at vi som familie faktisk hadde plass til en ekstra. Ikke at det stod en ledig fysisk rom, men fordi vi har latt Gud åpne hjertene våre for en som trenger familie». Familien Løken er nå i prosess om å få være familie til en enslig mindreårig asylsøker.

Denne familien lever ut kallet vi alle har, til å være hjem som er åpne og gjestfrie. Vår bønn i Familiefokus er at vi som har opplevd at Gud har gitt os nytt liv og nye hjem, i denne tiden kan få si «velkommen hjem» til de rundt oss om trenger det. Har du og din familie plass til en til?

 

Geir Edvin Frøen