FAMILIELEIR 

Familiefokus sin drøm er å hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere kristenliv, gjennom å formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds prinsipper for samliv. En familieleir handler om å utruste dere som familier til å kunne fokusere mer på hverandre og Jesus gjennom hele året.

De fleste av oss ønsker at ekteskapet og familien skal fungere godt og være en oase i hverdagen. Det er fint med gode målsetninger, men hvordan skal vi greie dette i en hektisk hverdag, hvor krav og utfordringer river i oss fra alle kanter. Undersøkelser viser at med noe undervisning, spesielt om kommunikasjon, kan vi få det mye bedre sammen.  

Familieleirene består av fem dager med god, praktisk og jordnær undervisning om det å leve sammen som ektepar og familie. Temaer som blir tatt opp er blant annet: fundamentet for ekteskapet, tilgivelse, forskjell mann-kvinne, kommunikasjon, lidenskap, barneoppdragelse, sunne familier og forhold til foreldre og svigerforeldre, med mer.

Kjernen i undervisningen er at Bibelen gir gode kjøreregler for et sunt og godt familieliv. Og vi som har vært gift en stund vet at det er noe nytt å lære hele tiden. Vi i Familiefokus har lagt opp leirene slik at barna har aktiviteter og undervisning tilpasset sin alder og interesse, samtidig som de voksne har sin undervisning. Etter hver undervisning deles alle parene inn i grupper, mens barna fortsetter i sin aktivitet. I gruppene gis det anledning til å prosessere og snakke om undervisningen og oppleve fellesskap med andre par. Det er også lagt opp til at parene kan ha egne samtaler med gruppeledere hvis man ønsker det.

Undervisningen skjer på formiddagen og kvelden, mens det er fritid på ettermiddagene med muligheter for bading, ballspill, fornøyelsespark, fjellturer, kanoturer, sporløyper, utflukter mm, alt avhengig av hvor man er på familieleir. I tillegg blir man godt kjent med andre familier i løpet av uken. Mange har fått gode og nære venner for livet gjennom familieleirer de har vært på. Denne helheten gir god anledning til at familiene får skapt gode minner og opplevelser i ferien. De fleste leirene starter på mandag og avsluttes på lørdag i de respektive ukene. Staben samles dagen før leiren for planlegging og fellesskap.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på kontoret.

Mer informasjon om de enkelte familieleire kommer på kalenderen

Skjærgårdsheimen 1 27  
Skjærgårdsheimen 2 28  
Skjærgårdsheimen 3  29  
Flämslätt uke 28  28  
Flämslätt uke 29  29  
Flämslätt uke 30  30  
Grimerud   27  
Lyngmo   29  
Fyresdal   28   
Røssvik – Nordland  (uke 27 eller 28) 27