Featured Video Play Icon

Velkommen til Familiefokus!

Vår historie:

Familiefokus er Ungdom i Oppdrags familiearbeid og ble startet i 1976.  Øyvind og Kari Hofstad var svært sentrale i oppstarten av familiearbeidet. Ungdom i Oppdrag er en misjonsorganisasjon med fokus på trening av unge mennesker til misjon. I veiledning av ungdom som kom til evangeliserings kursene, (senere kalt DTS) ble det klart at mange hadde med seg utfordringer knyttet til problemer i hjemmet og i familien. Det ble et ønske om å nå tenåringene tidligere i livet og tanken om å starte med foreldrene kom. Sommeren 1976 ble den aller første familieleiren arrangert på Grimerud Gård i Ottestad. Øyvind og Kari Hofstad ledet arbeidet i pionerfasen og de første årene. Arbeidet har utviklet seg videre og etterhvert spredd seg til en lang rekke land i Europa og verden for øvrig gjennom UIO sin internasjonale moder organisasjon Ywam (Youth With A Mission). Familiearbeidet ble ledet videre av Judith og Ingvar Torvik som igjen gav stafettpinnen videre til Bodhild og Jan G. Sæthren. I denne epoken var sommerleirene på Geilo svært sentrale og hundrevis av familier har gode opplevelser og sterke personlige minner fra Geilo campen. Et viktig begrep var «Nytt liv-Nye hjem»
Geir og Linn Byberg ledet arbeidet fra 2000 til 2009. Familiearbeidet ble til Familiefokus, og Familiefokus fikk ny logo, en tydeligere identitet og ble i større grad en samfunnsaktør for styrking av familie og ekteskap. Sommerleirene på Flämslätt i Sverige startet opp, og ble raskt et svært populært sted å reise på Familieleir. Fra 2009 til 2019 var Trond og Anne-Helen Sæthren ledere for Familiefokus.  Ved markeringen av 40 årsjubileet i 2016 kom en modifisering av logoen på plass og «Nytt liv-Nye hjem» ble igjen aktualisert.  
På samme tid ble også «Nullvisjonen for samlivsbrudd» etablert. Sæthren er fortsatt engasjert i familiearbeidet til UIO og er nå ledere for Familiy Ministries internasjonalt.  Bildet er fra august 2019 der Trond og Anne-Helen Sæthren overgir lederskapet for Familiefokus til Nina og Geir Edvin Frøen.

Vårt verdigrunnlag:

Med utgangspunkt i Bibelen og vår tro på at den er Guds ufeilbarlige ord, er vår overbevisning og syn på ekteskapet at det er et livslangt og forpliktende partnerskap mellom én mann og én kvinne. Vi ser familien som en av de vigtigste grunnleggende byggesteiner for et sunt og bæredyktig samfunn.

Familiefokus i dag:

I dag fremstår Familiefokus som en levende og aktiv bevegelse og vi er Norges største frivillige familiearbeid. Mer enn 50 000 mennesker har vært innom våre arrangementer siden starten. Vi har stor variasjon av aktiviteter for å nå våre mål, og jobber også desentralisert gjennom vårt nettverk av regionale grupper som kan tilby inspirasjon, kurs og veiledning til par og familier, samt forebyggende kurs for par som skal gifte seg. Med henvisning til vårt verdigrunnlag er våre aktiviteter målrettet og tilrettelagt hovedsakelig for kristne hetrofile par og familier. Opplegg og undervisning er dermed fokusert og i utgangspunkt lagt opp for denne gruppen. Alle slags familier er velkommen til våre arrangementer uansett status og livssyn.

Vi har vårt hovedkontor på Grimerud gård i Ottestad som også er hovedsenteret for Ungdom i Oppdrag i Norge.

Ingen av de som bidrar i Familiefokus mottar lønn for sitt arbeid. Alle som jobber frivillig på arrangementer betaler selv kost og losji. Alle som har dette som jobb er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Det mottas heller ikke statsstøtte til arbeidet generelt, men vi søker prosjektmidler fra Bufdir til enkeltarrangementer og til noen utviklingsprosjekter. All inntekt er forøvrig basert på gaver fra enkeltpersoner

Visjon og mål.

Fra starten i 1976 har visjonen for arbeidet vært å «Forberede morgendagens generasjon for misjon ved å hjelpe familiene med Guds prinsipper for samliv.»

Det ble utarbeidet et visjons dokument etter hvert, og der heter det:

VISJON – MÅL.
Hjelpe familier og enkeltmennesker til et rikere kristenliv. Formidle Guds ubetingede kjærlighet og Guds prinsipper for samliv.
Utfordre, utruste og mobilisere familier og enkeltmennesker til evangelisering og misjon.
Hjelpe til å spre familieundervisning til menigheter og organisasjoner.

Øyvind Hofstad utviklet i oppstartfasen en visjon rundt en beverfamilie og påvirkningen denne har på alt rundt seg. Beverfamilien gjør egentlig bare det en beverfamilie er opplært til og dermed gjør naturlig. Visjonen ble animert i 2018 for å forfriske og aktualisere denne tanken for dagens publikum. Tanken er at vi ikke skal tviholde på alt vi har for vår egen del, men aktivt dele det vi har med de rundt oss som en naturlig del av livet. Vi er velsignet for å velsigne andre. Bever filmen  kan du se her

Visjonen og målet oppsummeres i fire ord som har fulgt Familiefokus siden starten: Nytt liv-Nye Hjem
I dette ligger en grunnleggende overbevisning om at Guds rikes prinsipper for samliv er høyaktuelle for mennesker i dag, og når enkeltmennesker i en familie får et møte med den levende Gud, så har dette stor påvirkning på hele familien.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer, ønsker seminarer der du bor eller rett og slett vil være med å bidra!